Praktijkinformatie logopedist - Logopediepraktijk-savelkoul

Logo Nicole
Nicole Savelkoul
Locatie: Basisschool Kerensheide
Langhaagweg 85, 6171 BS Stein

Locatie: Gezondheidscentrum Munstergeleen
Raadhuisplein 4, 6151 CV Munstergeleen

Telefoon: 06-41300872
Email: info@logopediepraktijk-savelkoul.nl

Ga naar de inhoud
 
Behandeling
Bij Logopediepraktijk Savelkoul worden kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar behandeld in verband met taal-, spraak- of eet- en/ of drinkproblemen. Na het intakegesprek en het logopedisch onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2 keer per week. Behandeling vindt plaats in de praktijk, echter is het in sommige gevallen nodig om de behandeling aan huis te laten plaatsvinden. Naast de directe logopedische zorg dient in de thuissituatie te worden geoefend. Een behandeling duurt 30 minuten, waarvan 25 minuten met uw kind wordt gewerkt en 5 minuten wordt besteed aan verslaglegging en administratie.

Verwijsbrief
Het is belangrijk om voor de eerste afspraak een verwijsbrief bij uw arts (huisarts, tandarts of specialist) te halen. We vragen u ook een geldig legitimatiebewijs van uw zoon of dochter mee te nemen.

Vergoeding
Logopediepraktijk Savelkoul heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar of valt de zorg buiten de voorwaarden voor vergoeding van uw zorgverzekeraar, gelden de volgende tarieven. Neem contact op met de logopedist voor meer informatie.

Behandelovereenkomst
Bij het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst is gemaakt op verzoek van de zorgverzekeraar. Hierin staan de afspraken over de behandeling en vergoeding. De behandelovereenkomst kun u hier alvast inzien.

Afmelding
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij ziekte kan op de dag van de afspraak voor 8.30 uur ’s ochtends de behandeling worden afgemeld door het inspreken van de voicemail op het telefoonnummer: 0641300872. Te laat of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken komt overeen met het tarief dat door uw zorgverzekeraar is vastgelegd.
 
Klachtenregeling
We hopen op een prettige samenwerking met u en uw kind. Mocht u toch ontevreden zijn, is het belangrijk de klachten met de behandelend logopedist te bespreken. Als dit geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket paramedici door de stappen van onderstaande link te volgen. Logopediepraktijk Savelkoul is aangesloten bij de klachten en geschillenregeling paramedici vanuit de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Het klachtenrecht is vastgelegd in de wet WKKGZ.

Klanttevredenheidsonderzoek
Uw mening telt! Bij de afsluiting van de behandeling wordt u als ouders gevraagd deel te nemen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door CTO-logo. Dit onderzoek is anoniem en wordt vertrouwelijk gebruikt binnen de praktijk.

Meldcode huiselijk geweld
Een zorgverlener kan in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als zorgverlener is het verplicht gebruik te maken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij signalen of zorgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft een meldcode opgesteld voor logopedisten.
De logopedist heeft tevens een scholing gevolgd in het signaleren en werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.   
© 2017 Logopediepraktijk-Savelkoul. Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door: www.janholsgens.nl
Terug naar de inhoud