Wat is kinderlogopedie? - Logopediepraktijk-savelkoul

Logo Nicole
Nicole Savelkoul
Locatie: Basisschool Kerensheide
Langhaagweg 85, 6171 BS Stein

Locatie: Gezondheidscentrum Munstergeleen
Raadhuisplein 4, 6151 CV Munstergeleen

Telefoon: 06-41300872
Email: info@logopediepraktijk-savelkoul.nl

Ga naar de inhoud
Logopedie richt zich op de communicatie en het eten & drinken. De behandeling is gericht op de taal- en spraakontwikkeling, de stem, het gehoor en / of het slikken. Het werkgebied van de logopedist is alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Tevens houdt de logopedist zich bezig met problemen in het mondgebied. Een goede verstaanbaarheid en goed gehoor zijn nodig om de communicatie te laten slagen.

Bij Logopediepraktijk Savelkoul kunnen u en uw kind terecht voor onderzoek, behandeling en advisering van:
- Eet en/of drinkproblemen (preverbale logopedie);
- Problemen in de spraakontwikkeling;
- Problemen in de taalontwikkeling;
- Logopedie bij het Syndroom van Down;
- Problemen in de prikkelverweking en/ of executieve functies.

Visie logopediepraktijk Savelkoul

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. De logopedist behandelt stoornissen op het gebied van de communicatie. Het werkgebied van de logopedist is alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, het mondgebied en het gehoor. Een goede verstaanbaarheid, goed gehoor en goede taalreceptie en productie zijn nodig om de communicatie te laten slagen.

Kwaliteitszorg:
Logopedisten worden opgeleid als allround logopedist. Bij Logopediepraktijk Savelkoul is de keuze gemaakt slechts te richten op de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waarbij de communicatie en het eten en drinken centraal staan. Dit betekent dat na- en bijscholing wordt gevolgd met betrekking tot deze doelgroep.

Nicole Savelkoul, logopedist en praktijkhoudster bij Logopediepraktijk Savelkoul is gespecialiseerd in:
- Eet en/of drinkproblemen (Preverbale logopedie)
- Problemen in de spraakontwikkeling;
- Problemen in de taalontwikkeling;
- Lees- en spellingsproblemen;
- Logopedie bij het Syndroom van Down;
- Problemen in de prikkelverweking en/ of executieve functies.

Er wordt voldaan aan de eisen van het standpunt ‘eerstelijns logopedie binnen een onderwijsinstelling’ van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF-oktober 2015), de kwaliteitseisen vanuit de NVLF en de richtlijnen van de zorgverzekeraars. Logopedische behandeling vindt onder andere plaats op basisschool Kerensheide, waardoor een betere samenwerking met leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, ouders en overig onderwijspersoneel ontstaat. Zo kan het geoefende direct in de schoolse- en dagelijkse situatie worden geïntegreerd. Daarnaast vindt logopedische behandeling plaats binnen Gezondheidscentrum Munstergeleen. Doordat meerdere disciplines betrokken zijn in het gezondheidscentrum ontstaan korte lijnen wat de zorg rondom kinderen ten goede komt. Tevens is het mogelijk om bij een medische noodzaak aan huis te behandelen.

Communicatieve redzaamheid:
Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden. (www.simea.nl). Vanaf de geboorte krijgen kinderen taal en spraak aangeboden, maar de ontwikkeling ervan is geen vanzelfsprekend proces. Ondanks een goed taalaanbod kan de spraak- en taalontwikkeling onvoldoende op gang komen. De spraak- en taalproblemen hebben invloed op de communicatieve redzaamheid van het kind in de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling. Door de gehele ontwikkeling te bekijken, indien nodig in samenwerking met andere disciplines, kan de oorzaak mogelijk gevonden worden in een onderliggende stoornis of beperking. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Logopedisch onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de receptieve en expressieve spraak- en taalontwikkeling. Er wordt gekeken naar de functioneringsproblemen, beperkingen van het kind in de participatie en de ernst ervan. De communicatieve redzaamheid van het kind wordt geoptimaliseerd door de samenwerking met leerkrachten, ouders en eventuele andere betrokkenen.

Dobbelstenen
Lezen
© 2017 Logopediepraktijk-Savelkoul. Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door: www.janholsgens.nl
Terug naar de inhoud